Qui Som?

Ítaca, Organització Internacionalista dels Països Catalans, forma part del moviment polític de l’Esquerra Independentista dels Països Catalans, i té com a tasca analitzar i promoure la lluita internacionalista.

Entenent la ‘solidaritat internacionalista’ com una solidaritat política amb aquelles lluites que arreu del món batallen per l’emancipació social i nacional, partim de l’anàlisi de la nostra posició global, un poble dominat per dos estats membres de la Unió Europea i de l’OTAN, per establir les complicitats amb els diferents pobles i comunitats protagonistes del seu propi alliberament.

Seguim tres línies d’acció de solidaritat internacionalista:

1- Donar a conèixer què passa al món i donar a conèixer al món la realitat dels Països Catalans des d’una visió de classe, crítica i no dogmàtica, que intenti defugir de l’eurocentrisme;

2- Contribuir a traslladar als Països Catalans les diferents lluites de caire internacional, així com traslladar a l’exterior les pròpies lluites dels Països Catalans;

3- Recolzar aquelles lluites d’arreu amb les quals haguem establert vincles de fraternitat i solidaritat internacionalista.

Finalment, tenim present que la nostra eina més eficaç per contribuir a desenvolupar les diferents lluites d’emancipació social i nacional d’arreu del món és la pròpia lluita per l’emancipació social i nacional dels Països Catalans. La conversió dels Països Catalans en poble sobirà i socialista seria la millor notícia de solidaritat internacionalista que podríem llançar als pobles del món. Per això, Ítaca forma part d’un moviment polític que lluita per la transformació social en tots els àmbits.