MOVIMIENTO DE POBLAdores: una radiografia del moviment de la lluita per l’habitatge a Venezuela

Enguany la Brigada Catalana Alí Primera té l’objectiu de conèixer en profunditat la lluita popular en l’àmbit de l’habitatge i l’accés a la ciutat del moviments organitzats bolivarians. Alhora que dona a conèixer la realitat i les lluites dels Països Catalans en aquest terreny. Es tracta doncs, que aquest intercanvi d’experiències pugui servir, per una banda, per explorar i intentar exportar noves formes de lluita i concienciar a pobles germans de la situació de crisi social i econòmica sistémica.

Aviat podem constatar que les explicacions que donem sobre les formes de despossessió del capitalisme a les classes populars europees, dona valor a les seves conquestes. Ens fan saber que, a voltes, en un procés revolucionari, allò quotidià es torna normal.

Així doncs, a continuació, introduirem una primera aproximació esquemàtica als diferents col.lectius que conformen l’organització del Movimento de Pobladores de Venezuela. Que més endavant anirem desenvolupant amb més profunditat a partir de les nostres experièncie in situ.

El Movimento de Pobladores és una organització, de caire popular, que engloba diversos col.lectius en lluita pel dret a l’habitatge digne a Venezuela. Aquests col.lectius són els següents: els Campamentos de Pioneros, els Comités de Tierra Urbana, el Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados, el Movimiento de Inquilinos, el de Trabajadores i trabajadoras Residenciales i el de Damnificados y damnificadas.

Els Campamentos de Pioneros y Nuevas Comunidades Socialistas articulen la lluita de famíles sense habitatge per l’accés al sòl urbà, la creació de noves comunitats i l’integració d’un projecte de vida col.lectiva, a partir d’un model autogestionari de planificació i construcció de vivendes de propietat comunal.

Els Comités de Tierra Urbana plantegen la lluita per a  la inclusió i reconeixement dels barris populars, mitjançant la regularització integral (jurídica, física i urbana) i la seva transformació a partir de la participació comunitària.

El Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados agrupa les ocupants d’edificis abandonats pel capitalisme, promovent l’organització i l’articulació d’aquestes.

El Movimiento de Inquilinos està conformat per famílies arrendatàries que s’enfronten a l’amenaca de desallotjament a causa de l’especulació i l’augment dels lloguers. Sovint imposats pels grans propietaris i latifundistes del país.

Les Trabajadoras Residenciales és un col.lectiu que organitza els i les conserges d’edificis de barris de classe mitjana i alta. Aquestes treballadores, abans desemparades davant la llei,  vivien en una situació de semi-esclavitud, vetades a poder disfrutar de dies de descans durant la setmana i en ser constantment maltractades pels seus patrons.

Finalment, el Moviment dels Damnificados uneix la lluita de les famílies afectadades pels desastres naturals i les posa en contacte amb la resta del Movimiento de Pobladores, on plegats s’articulen per donar resposta a la seva problemàtica, mitjancant la petició d’expropiacions  d’edificis buits o bé, unint-se a la lluita del Movimiento d’Ocupantes.


Source: Ali_primera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *