Defender a Terra nom é delito

      Sense comentaris a Defender a Terra nom é delito

Nos vindouros dias 24 e 25 de junho vam ser julgados em Madrid, pola Audiência Nacional, @s independentistas galeg@s Antom Santos, Maria Ossório, Eduardo Vigo e Roberto Rodrigues “Teto”. Detid@s baixo a lei anti-terrorista em novembro de 2011, enfrentam um total de 64 anos de prisom. Atualmente, três de eles se atopam dispersados em diferentes prisons do estado espanhol.

Desde a ITACA – Organització Internacionalista dels Països Catalans, entendemos a solidariedade internacionlista como umha solidariedade política com aquelas luitas que polo mundo todo batalham para a emancipaçom social e nacional, e portanto como internacionalistas, diante deste novo ataque do estado espanhol ao independentismo galego, queremos manifestar:

–          Solidariedade com familiares, amig@s e o resto de pres@s polític@s galeg@s, assi como solicitar a sua absolviçom e posta em liberdade, a sua imediata volta para a Galiza e a fim da perseguiçom ao independentismo.

–          Preocupaçom pola intencionalidade política do julgamento e porque este poida servir para aumentar o assédio e a repressom sofrida.

–          Imediata dissoluçom da Audiência Nacional, herdeira do Tribunal de Orden Público franquista que continua a exercer como tribunal de excepçom, e mais a derrogaçom da legislaçom anti-terrorista, já que som instrumentos para combater à dissidência política.

–          Apoio ao povo galego na sua luita pola libertaçom nacional, social e de género.

Porque a solidariedade é a ternura dos povos,GalizaPPCC
Defender a Terra nom é delito, Viva Galiza Ceive!

ÍTACA; Organització Internacionalista dels Països Catalans

Països Catalans – 22 de junho de 2013

——————————————————

Els propers dies 24 i 25 de juny seran jutjades a Madrid, per l’Audiència Nacional, les independentistes gallegues Antom Santos, Maria Ossório, Eduardo Vigo i Roberto Rodrigues “Teto”. Detingudes sota llei antiterrorista al novembre del 2011, s’enfronten a un total de 64 anys de presó. Actualment tres d’elles es troben dispersades en diferents presons de l’estat espanyol.

Des de ITACA, l’Organització Internacionalista dels Països Catalans, entenem la “solidaritat internacionalista” com una solidaritat política amb aquelles lluites que arreu del món batallen per l’emancipació social i nacional i per tant com a internacionalistes, davant d’aquest nou atac de l’estat espanyol a l’independentisme gallec, volem manifestar:

–          Solidaritat amb familiars, amics i la resta de preses polítiques gallegues, així com demanar-ne la seva absolució i posada en llibertat, el seu immediat retorn a Galiza i la fi de la persecució a l’ independentisme.

–          Preocupació per la intencionalitat política del judici i que aquest serveixi per augmentar l’assetjament i repressió que pateix.

–          Immediata dissolució del l’Audiència Nacional, hereva del Tribunal d’Orden Público franquista que continua exercint com a tribunal d’excepció i la derogació de la legislació antiterrorista,  ja que son eines per combatre la dissidència política.

–          Suport al poble gallec en la seva lluita per l’alliberament nacional, social i de gènere

Perquè la solidaritat és la tendresa dels pobles,itaca_color

Defender a Terra nom é delito, Viva Galiza Ceive!

ÍTACA; Organització Internacionalista dels Països Catalans

Països Catalans – 22 de Juny de 2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *