El poble resisteix, visca la revolució bolivariana! Chávez, el millor homenatge la victòria

El valent poble de Veneçuela s’enfWeb 2ronta avui a un dels majors reptes des que va iniciar el seu camí cap a la llibertat. Ha mort el seu president, el de totes nosaltres: Hugo Rafael Chávez Frías. Un més, sempre fidel als anhels de llibertat dels qui el van nomenar president per primera vegada l’any 1998 i l’han continuat referendant durant 13 eleccions i referèndums consecutius al llarg d’aquests 14 anys.
Ho ha dit aquell a qui Chávez va confiar l’enorme responsabilitat de donar la cara pel poble d’ara endavant: sentim un dolor immens. Però seria injust abandonar-nos a aquest sentiment d’orfandat que ens envaeix, injust per la brava gent de Veneçuela, les veritables líders d’aquesta revolució irreversible que començava a caminar amb el Caracazo de 1989. Aquells dies, mentre l’esquerra mundial es quedava quasi sense referents, l’embrió del Poder Popular començava a gestar-se als carrers de Caracas, enfrontant les mesures neoliberals que condemnaven el poble a la misèria extrema i batallant per arrancar la malmesa sobirania nacional de les urpes de l’imperialisme. Ell va cridar “qui vulgui Pàtria, que vingui amb mi!”, i allà hi vam ser totes les oprimides del món; allà hi va ser la gent del seu poble, que tan fermament va acabar amb aquell cop d’Estat l’11 d’abril del 2002 amb què la dreta neoliberal, amb l’inestimable suport del nostre comú opressor -l’Estat espanyol- i amb la immensa complicitat de molts mitjans de comunicació, el va voler derrocar.
Però la Revolució Bolivariana no la fa una persona, ni tan sols un partit, sinó els homes i les dones que lluiten, els moviments polítics i populars veneçolans, i res no l’atura. És un procés imparable de construcció socialista, de transformació democràtica, de creació d’una nova cultura política, de presa de consciència col•lectiva, que ha esdevingut esperança i exemple per a la resta del continent llatinoamericà.
No tenim cap dubte que la mort del Comandante serà un revulsiu per al procés veneçolà cap al socialisme. Ara és el moment d’anar més enllà, d’aprofundir en els canvis i processos en marxa, en la construcció d’un Poder Popular real que emani de la màxima participació política, que posi cada parcel•la de decisió en mans del poble sobirà. És el moment de defensar i de mantenir el llegat polític de Chávez, bastint i impulsant el II Plan Socialista, retornant tots els recursos a les veneçolanes, deslliurant-se dels darrers vestigis de l’imperialisme i del capitalisme; construint un model de veritable justícia social i econòmica.
Alhora, sabem que l’assetjament polític i mediàtic de les oligarquies occidentals cap al legítim govern veneçolà augmentarà de forma extrema en els dies que vénen. Ara mateix, el soroll de les mentides que emeten mitjans de comunicació com Globovisión, l’ABC o El País és eixordador. Intenten, com sempre han fet, ocultar les fites assolides en el camp de la sanitat, l’educació, la inclusió social, la participació política, la sobirania popular, econòmica, alimentària i energètica d’aquests 14 anys de transformació democràtica. Proven, inútilment, d’evitar que els pobles del Sud d’Europa prenguem l’exemple i el camí del veneçolà, fent passar Chávez per un dictador sense el suport majoritari social i institucional que en realitat sempre ha tingut.
Des de l’Esquerra Independentista, volem reafirmar avui més que mai el nostre suport al poble i al govern bolivarià, als moviments polítics, socials i ciutadans que conformen la base de la Revolució Bolivariana, i animar-vos a assistir a les concentracions que es realitzaran arreu dels Països Catalans en defensa de la sobirania nacional de Veneçuela.
Els imperialistes -empresaris, governs, mitjans- es freguen les mans ingenus, apel•lant a una “transició” que, malauradament per ells, només pot ser cap a un horitzó socialista. Perquè per sobre dels individus, dels noms, hi ha els anhels de llibertat de la classe treballadora i de la resta de les classes populars, de les dones i homes, de tots els pobles oprimits del món.
Avui hem perdut Chávez, però demà guanyarem la llibertat.

Visca la bonica Revolució Bolivariana!
Visca la Pàtria lliure i socialista!
Països Catalans, 6 de març de 2013

http://www.brigadescatalanes.org/aliprimera/index.php?option=com_content&view=article&id=119:brigada-ali-primera&catid=1:noticies&Itemid=7

Brigada Catalana Veneçolana Alí Primera, CUP, Endavant (OSAN), MDT, Arran, SEPC, COS i Alerta Solidària

———————————————————————————————

¡El pueblo resiste, viva la RevoluciónBolivariana! ¡Chávez, el mejor homenaje será la victoria!

El valiente pueblo de Venezuela se enfrenta hoy a uno de sus mayores retos desde que inició el camino hacia la libertad. Ha muerto su presidente, el de todas nosotras: Hugo Rafael Chávez Frías. Uno más, siempre fiel a los anhelos de libertad de los que lo nombraron presidente por primera vez en 1998 y lo han continuado refrendando durante 13 elecciones y referendos consecutivos a lo largo de estos 14 años.
Como dijo aquel a quien Chávez confió la enorme responsabilidad de dar la cara a partir de ahora por el pueblo: sentimos un dolor inmenso. Pero sería injusto abandonarnos a este sentimiento de orfandad que nos invade, injusto con la brava gente de Venezuela, las verdaderas líderes de esta revolución irreversible que empezaba a caminar con el Caracazo de 1989. Entonces, mientras la izquierda mundial se quedaba casi sin referentes, el embrión del Poder Popular comenzaba a gestarse en las calles de Caracas, enfrentando las medidas neoliberales que condenaban al pueblo a la miseria extrema y batallando para arrancar la maltrecha soberanía nacional de las garras del imperialismo. Él gritó “¡Los que quieran Patria, vengan conmigo!”, y allá fuimos todas las oprimidas del mundo; allá fue la gente de su pueblo, que tan firmemente acabó con elgolpe de Estado del 11 de abril de 2002 con el que la derecha neoliberal, con el inestimable apoyo de nuestro común opresor -el Estado español-y con la inmensa complicidad de muchos medios de comunicación, lo quiso derrocar.
Pero la Revolución Bolivariana no la hace una persona, ni siquiera un partido, sino los hombres y las mujeres que luchan, los movimientos políticos y populares venezolanos, y nada la detiene. Es un proceso imparable de construcción socialista, de transformación democrática, de creación de una nueva cultura política, de toma de conciencia colectiva, que se ha convertido en esperanza y ejemplo para el resto del continente latinoamericano.
No dudamos de que la muerte del Comandante será un revulsivo para el proceso venezolano hacia el socialismo. Ahora es el momento de ir más allá, de profundizar en los cambios y procesos en marcha, en la construcción de un Poder Popular real que emane de la máxima participación política, que ponga cada parcela de decisión en manos del pueblo soberano. Es el momento de defender y mantener el legado político de Chávez, construyendo e impulsando el II Plan Socialista, devolviendo todos los recursos a las venezolanas, librándose de los últimos vestigios del imperialismo y del capitalismo; construyendo un modelo de verdadera justicia social y económica.
Sabemos que el acoso político y mediático de las oligarquías occidentales hacia el legítimo gobierno venezolano aumentará de forma extrema en los días que vienen. Ahora mismo, el ruido de las mentiras que emiten medios de comunicación como Globovisión, el ABC o El País es ensordecedor. Intentan, como siempre han hecho, ocultar los logros alcanzados en el campo de la sanidad, la educación, la inclusión social, la participación política, la soberanía popular, económica, alimentaria y energética de estos 14 años de transformación democrática. Tratan, inútilmente, de evitar que los pueblos del Sur de Europa tomemos el ejemplo y el camino del venezolano, haciendo pasar a Chávez por un dictador sin el apoyo mayoritario social e institucional que en realidad siempre ha tenido.
Desde la Esquerra Independentista, queremos reafirmar hoy más que nunca nuestro apoyo al pueblo, al gobierno bolivariano y a los movimientos políticos, sociales y ciudadanos que conforman la base de la Revolución Bolivariana.
Los imperialistas -empresarios, gobiernos, medios- se frotan las manos ingenuos, apelando a una “transición” que, desgraciadamente para ellos, sólo puede ser hacia un horizonte socialista. Porque por encima de los individuos, de los nombres, están los anhelos de libertad de la clase trabajadora y del resto de las clases populares, de las mujeres y hombres de todos los pueblos oprimidos del mundo.
Ayer perdimos a Chávez, pero mañana ganaremos la libertad.

Viva la hermosa Revolución Bolivariana!
Viva la Patria libre y socialista!
Països Catalans, 6 de marzo de 2012

Brigada Catalana Venezolana Alí Primera, CUP, Endavant (OSAN), MDT, ARRAN, SEPC, COS y Alerta Solidaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *