El poble veneçolà sabrà guiar i aprofundir la seva Revolució Bolivariana iniciada pel President Hugo Chàvez

Cartell 13 Abril

Cartell 13 Abril TOTES SOM CHAVEZ

Hi ha una albada en el Planeta i es veu per tot arreu, per Amèrica Llatina, per Àsia, per Àfrica, per Europa, per Oceania, vull ressaltar aquesta visió d’optimisme per enfortir la nostra consciència i la nostra voluntat de batalla per salvar el Món i construir un món nou, un món millor.” Fragment del discurs del President Hugo Chàvez a l’ONU el 2006.

 El 14 d´abril estan convocades eleccions presidencials a Veneçuela. L’ofensiva mediàtica contra la proposta bolivariana, s’ha aprofundit i no dubtaran a recórrer a qualsevol maniobra amb l’objectiu d’enterbolir-les. Aquestes eleccions es presenten com una veritable batalla política, no només per aquest país i el continent, també per a la resta del món. Es una batalla pel dret a decidir i en defensa del Socialisme del segle XXI.

El llegat de Chàvez és incalculable, multifacètic i transcendeix fronteres històriques i geogràfiques. Va promoure una transformació política, econòmica, moral, ciutadana, i cultural que va col·locar de nou el socialisme en l’ordre del dia a escala internacional. Va impulsar a la Veneçuela Bolivariana, un model de democràcia participativa, on el  poder polític està en permanent diàleg amb el  seu poble i subordinat a ell. Va utilitzar el petroli com a eina de desenvolupament nacional, de solidaritat i de posicionament geopolític a Amèrica Llatina, rescatant la “Patria Grande” de Simón Bolivar. Va desenvolupar relacions comercials de respecte mutu entre els països emergents i els països del Tercer Món, que permetran la creació d’un model multipolar anticapitalista. Va eradicar l’analfabetisme i va fer de la salut l’educació i la seguretat social drets universals, va crear centenars de milers de llocs de treball, va edificar centenars de milers d´habitatges socials, va augmentar el poder adquisitiu de la població i va deixar un país amb un creixement econòmic de prop del 5%. No obstant, la seva victòria més significativa és haver transformat la consciència i el coneixement de la ciutadania veneçolana donant-li un paper protagònic i actiu en la política nacional i internacional.

Volem manifestar més que  mai, el nostre recolzament a la revolució i  la constitució bolivariana, de la qual  es va dotar de manera participativa i majoritària  el poble  de Veneçuela. Durant el procés constituent el projecte de nova constitució va ser debatut durant un any en totes les organitzacions socials de base i aprovat en referendum per el poble veneçolà. Cap altra voluntat, més que la seva, torçarà el camí que s´ha proposat: la participació democràtica vers el socialisme, aprofundint la revolució.

Aquesta Revolució és obra dels que en el “Caracazo” es varen alçar el 27 de febrer de 1989; dels que rescataren el seu president electe de les mans dels colpistes aquelles jornades del 11 al 13 de abril de 2002;  dels que enfrontaren l´atur petrolier promogut per l’oligarquia i les organitzacions que li eren afins i van guanyar la batalla del referèndum revocatori i una darrera altre totes les eleccions. En aquest camí vàrem aprendre i avui som multitud.

Des de la unitat d´organitzacions, partits i persones a títol individual, des d’aquest país, on només decideix el capital financer que és capaç de modificar la constitució en un cap de setmana, des de aquest país en lluita contra les polítiques d’exclusió social i  per la nostra sobirania, volem mostrar tot el recolzament  a aquest procés que avui dona el mandat popular a Nicolas Maduro com candidat a la presidència de la República Bolivariana de Veneçuela.

¡CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

NICOLAS MADURO PRESIDENT!

SOM ALEGRIA, SOM MAJORIA, TOTES SOM CHÁVEZ !

 

Barcelona, 13 de abril de 2013

ASSEMBLEA BOLIVARIANA DE CATALUNYA

http://asembleabolivariana.blogspot.com.es/2013/04/el-poble-venecola-sabra-guiar-i.html

————————————————————————-

EL PUEBLO VENEZOLANO SABRÁ GUIAR Y  PROFUNDIZAR SU REVOLUCIÓN BOLIVARIANA INICIADA POR EL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ

…Hay un amanecer en el Planeta y se ve por toda partes, por América Latina, por Asia, por Africa, por Europa, por Oceanía, quiero resaltar esa visión de optimismo para que fortalezcamos nuestra conciencia y nuestra voluntad de batalla por salvar al mundo y construir un mundo nuevo, un mundo mejor.”  Fragmento del discurso del Presidente Hugo Chávez en la ONU en 2006.

 El 14 de abril están convocadas elecciones presidenciales en Venezuela. La ofensiva mediática contra la propuesta bolivariana se ha profundizado y no dudarán en recurrir a cualquier maniobra con el objeto de enturbiarlas. Estas elecciones constituyen una verdadera batalla política, no solo para este país y el continente, sino también para el resto del mundo. Es una batalla por el derecho a decidir y en defensa del Socialismo del siglo XXI.

Queremos manifestar nuestro apoyo a la revolución y a la constitución bolivariana, de la que se dotó de manera participativa y mayoritaria el pueblo de Venezuela. Durante el proceso constituyente, el proyecto de nueva constitución fue debatido durante un año en todas las organizaciones sociales de base y aprobado en referéndum por el pueblo venezolano. Ninguna voluntad que no sea la suya, torcerá el camino que se ha propuesto: la participación democrática hacia el socialismo profundizando la revolución.

El legado de Chávez es incalculable, multifacético y transciende fronteras históricas y geográficas. Promovió una transformación política, económica, moral, ciudadana y cultural que colocó de nuevo el socialismo en el orden del día a escala internacional. Impulsó en la Venezuela Bolivariana, un modelo de democracia participativa,  donde el poder político está en permanente diálogo con su pueblo y subordinado a él. Utilizó el petróleo como herramienta del desarrollo nacional, de solidaridad y de posicionamiento geopolítico en América Latina, rescatando la Patria Grande de Simón Bolívar. Desarrolló relaciones comerciarles de respeto mutuo entre los países emergentes y los países del Tercer Mundo que permitirán la creación de un mundo multipolar anticapitalista. Erradicó el analfabetismo e hizo de la salud, la educación y la seguridad social derechos universales, creó cientos de miles de puestos de trabajo, edificó  centenares de miles de viviendas sociales, aumentó el poder adquisitivo de la población y dejo un país con un crecimiento económico de cerca del 5%.  Sin embargo, su victoria más significativa,  es haber transformado la consciencia y conocimiento de la ciudadanía venezolana dándole un papel protagónico y  activo en  la política nacional e internacional.

Esta revolución es obra de los que en El Caracazo se alzaron el 27 de febrero de 1989; de los que rescataron a su presidente electo de las manos de los golpistas aquellas jornadas del 11 al 13 de abril de 2002; de los que enfrentaron el paro petrolero promovido por la oligarquía y sus organizaciones afines y ganaron el referéndum revocatorio y una tras otra todas las elecciones. En este camino aprendimos y hoy somos multitud.

Desde la unidad de organizaciones, partidos y personas a título individual, desde este país, donde solo decide el capital financiero que es capaz de modificar la constitución en un fin de semana, desde este país en lucha contra las políticas de exclusión social y por nuestra soberanía, queremos mostrar todo el apoyo a este proceso que hoy da el mandato popular a Nicolás Maduro, como candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

¡CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

¡NICOLAS MADURO PRESIDENTE!

¡SOMOS ALEGRIA, SOMOS MAYORÍA, TODAS SOMOS CHÁVEZ!

Barcelona, 13 de abril de 2013

ASSEMBLEA BOLIVARIANA DE CATALUNYA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *